Izkušnje v kmetijstvu

KMETIJSKA ŠOLA GRM SEVNO, CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

Stanka ZAGORC

Otmar Colarič, dr.vet.med

Dne 08.06.2011 so bili montirani nastavki REVITAN v napajalni vodni sistem 60 krav molznic in robota za molžo na tej farmi.

Dne 06.avgust 2011 je bil montiran nastavek REVITAN na dovod vode na mlekarno in na cisterno za mleko. S tem smo omogočili kompletno pranje celotnega molznega sistema, cisterne za mleko, kakor tudi pranje vimen pred molžo.

 

Naše izkušnje pri somatskih celicah in mastitisih krav.  V času delovanja R nastavka so somatske celice v skupnem vzorcu padle pod 200.000 in v avgustu niso presegle 130 000 celic na 1 ml mleka. Pred montažo nastavka se je število somatskih celic gibalo med 200-300 000.

Vpliv revitana na SŠMO v skupnem vzorcu v cisterni mleka se je v našem primeru pokazalo, ko je SŠMO iz 73 000 padlo na manj kot 4 000 bakterij na 1 ml mleka.

Dodatni rezultati po 5 letih uporabe Revitan nastavkov:

Že po treh letih uporabe vode Revitan za pitje naših krav molznic in telet smo pozdravili kožne bolezni pri teletih in sicer kar 20 let  so naša teleta redno imela težave z lišaji na koži- Trihofitija, vsako leto smo hleve prebelili, teleta zdravili, vendar se je bolezen vsakoletno pojavljala do redne uporabe vode Revitan.

Ravno tako so se zmanjšala obolennja vimen-mastitisi.

Po 5 letih uporabe vode Revitan so se obiski veterinarjev  pri nas zmanjšali na 1x mesečno ali manj, pred uporabo vode Revitan je bil veterinar prisoten tudi 2-3x dnevno.

Če krave tuširamo z vodo Revitan, imamo manj muh v hlevih.

Ravno tako dajemo   piti vodo Revitan mladim teličkom po 14 dneh, ko jih odstavimo od krav,  in sicer v razmerju: 1/3 vode Revitan in 2/3 kravjega mleka.

Ko so krave na paši, ravno tako natočimo v cisterno vodo Revitan za njihove potrebe po pitju.

 

VINARSTVO

KIC  JOŽE, Dolenjska

Jože Kic uporablja vodo Revitan v svojem vinogradu na Dolenjskem  že od leta 2005. Za škropljenje vinograda in sadovnjaka uporablja za to prilagojene  nastavke Revitan, preko katerih teče voda iz vodovodne napeljave, brez kakršnih koli  kemičnih dodatkov.

Pomembno je, da se vinograde škropi po vsakem dežju ali  vlagi, tudi po spodnji strani listov vinske trte. Deluje preventivno proti peronospori, če se pa že pojavi, je pomembno takojšnje škropljenje in  ko pride okuženi list v stik z vodo, peronospora izgine oz. se zmanjša za več kot 70%.

 

  

 

ITALIJA –  BELLUNO (2014-2017)

Več hektarov vinogradov škropiMO enkrat tedensko z vodo Revitan.  V prvem letu uporabe sMo zmanjšali uporabo  žvepla in bakra  za  50%, v drugem letu za 60% in v tretjem letu za 90%.

Neverjetni rezultati: zdrave rastline, zdrav pridelek grozdja, nimamo težav z boleznimi in škodljivci, opažajo tudi regeneracijo zemlje in seveda odlično vino.

 

ŽIVINOREJA

SIRARSKA KMETIJA GORIŠEK

Na  kmetiji Gorišek, na  Križnem Vrhu na Dolenjskemi že več let uporabljamo nastavke Revitan, tako v gospodinjstvu kot na kmetiji in pri proizvodnji  kozjih in kravjih sirov iz ekološkega mleka.

Vse domače živali pijejo vodo Revitan, ravno tako jih občasno z njo tudi umivamo.

V večletnih izkušnjah smo ugotovili, da so živali veliko bolj zdrave,  mleko in meso  je boljše kvalitete, bolj polnega okusa. Ravno tako pri proizvodnji sirov uporabljamo  Revitan, preko katerega potuje tudi ekološko mleko. Obstojnost izdelkov se nam je bistveno povečala.

Zelo pozitivne izkušnje  z vodo Revitan imamo tudi pri čiščenju mlekovoda, ki ga čistimo z vodo Revitan. Na ta način smo zmanjšali uporabo čistil za več kot 70 % . Izginile so tudi vse težave z dezinfekcijami mlekovoda, ki smo jih bili pogosto deležni  v poletnih mesecih.

  

 

BIODINAMIČNA SIRARNA SEŠLAR, Izlake

Uporabniki Revitana smo od leta 2011. Revitan imamo nameščen na glavnem dovodu vode v hlev. Ravno tako  pred bazenom  z mlekom. Imunski sistem krav je na zelo visokem nivoju, 1x letno nas obišče veterinar, da naredi  po zakonu kontrolo, sicer nimamo nobenih težav z boleznimi in vnetji pri živalih.

Ravno tako gre preko Revitana naše mleko, Revitan imamo nameščen pred bazenom z mlekom, opažamo, da se je obstojnost izdelkom povečala.

Izlake, november 2016

 

POLJEDELSTVO

Enako seme koruze je bilo na enem polju obdelano klasično, konvencionalno, na drugem polju samo s škropljenjem z vodo Revitan.

Seme koruze se je najprej namakalo v vodi Revitan pred saditvijo, ravno tako je bila večkrat poškropljena z vodo revitan zemlja pred saditvijo. Sadike koruze so bile nato redno škropljene z vodo Revitan.

Rezultat je v bistveni razliki v barvi- koruza, ki je bila tretiran z vodo Revitan ima močnejšo, rumeno barvo, seme je postalo revitalizirano, prav tako lahko vidimo razliko v veličini koruznega storža.